You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Plan en controleer eenvoudig je bouwproces met BIM-software

Voor PERI is BIM een toekomstgerichte methode die alle bouwprocessen – vanaf het eerste concept tot en met facilitymanagement – helpt plannen en controleren.

Bouw Informatie Model (BIM) is een methodiek om bouwprojecten te ontwerpen, te plannen en te onderhouden en is gebaseerd op een driedimensionaal model van het totale bouwproject.

BIM is getest als een manier van samenwerken in grote projecten over de hele wereld en helpt projectontwikkelaars en alle andere betrokken partijen om bouwprojecten efficiënt te plannen en te beheren.

Alle mogelijke onderdelen van een bouwproject worden opgenomen in BIM en de technische, visuele en functionele eigenschappen ervan worden op een uniforme manier vastgelegd. Ook andere factoren zoals tijd en kosten worden geïntegreerd, waardoor het 3D-model geleidelijk evolueert naar een 4D- en 5D-model.

Mensen, normen, processen en technologie vormen een integraal onderdeel van BIM. De menselijke factor is de belangrijkste: alle partijen moeten immers hun steentje bijdragen aan dit virtuele samenwerkingsmodel, weten hoe ze documentatie en informatie moeten invoeren en opvragen en welke procedures en normen er gehanteerd worden. De belangrijkste troef van BIM is dat aanpassingen in de planning of uitvoering al in een zeer vroeg stadium van het project gesimuleerd kunnen worden in het virtuele 3-D model van het project. Het helpt alle betrokkenen in het bouwproject om tijdens de plannings- en uitvoeringsfase te zien waar, wanneer, waarom het mogelijk fout kan gaan en wat de kosten daarvan zijn.

Voordelen van BIM

 • Planning van de veiligheid bij grote, complexe projecten
 • Data, administratie en alle informatie over het project zijn gecentraliseerd
 • Gestructureerde communicatielijnen dankzij gestandaardiseerde werkmethoden
 • 3D-voorstelling van het bouwproject, waaraan informatie en documenten gekoppeld zijn
 • Informatie over het project is continu beschikbaar en altijd actueel
 • Vereenvoudigd werftoezicht
 • Meer kwaliteit doordat fouten in de planning vroeg gedetecteerd kunnen worden.
 • Daling van de bouwkosten
 • Meer veiligheid op werf omdat goedkeuringsprocessen op basis van informatietechnologie gestuurd worden.
 • Minder risico's tijdens de uitvoeringsfase
 • Deadlines tijdens de bouwfase kunnen eenvoudig bewaakt worden
 • Tijdsbesparingen gedurende het hele bouwproces
 • BIM-informatie kan achteraf ook gebruikt worden voor facilitymanagement

Kosten en uitgaven van de BIM-implementatie
In onderzoeken is aangetoond dat het gebruik van BIM een verschuiving van de bouwkosten met zich meebrengt en dat die – vergeleken met een traditioneel bouwproces – vooral in de beginfase hoger liggen. Door een betere planning worden in de uitvoeringsfase dan weer kosten bespaard.

De hogere kosten aan het begin van een bouwproject zijn het gevolg van de implementatie van BIM. Die kosten zijn niet zozeer gerelateerd aan de aankoop van de software, maar wel aan de ontwikkeling van het concept, het uitstippelen van processen en het opzetten van een structuur en de normbepalingen die een BIM-integratie vereist.

Dit betekent dus dat het niet volstaat om BIM zomaar aan te kopen. Bouwbedrijven moeten BIM project per project ontwikkelen en gaandeweg voeden met knowhow om het systeem te verfijnen en te optimaliseren. PERI heeft al veel ervaring met BIM en kan daardoor een waardevolle partner zijn om u te helpen BIM te implementeren en de uitgaven en kosten in deze fase te beperken.

PERI, uw partner in BIM
Het is gebruikelijk bij PERI om driedimensionale CAD-programma’s te combineren met de factor tijd voor de plannings- en uitvoeringsfases van bekistingsprojecten. Vandaar dat PERI al geruime tijd met BIM werkt voor bekisting en steigerbouwopdrachten.

PERI zal haar softwareprogramma’s nog verder ontwikkelen en al haar oplossingen in bekisting en steigerbouw in BIM integreren, zodat ze voor toekomstige projecten ingezet kunnen worden. Op die manier worden steeds meer gegevens samengebracht en geïntegreerd.

Medewerkers werken nu al via CENTRIO, het projectmanagementsysteem van PERI, samen aan projecten overal ter wereld, omdat ze overal toegang hebben tot dezelfde up-to-date databank. In een volgende stap zal ook mobiele software ingeschakeld worden om de wereldwijde communicatie tussen medewerkers tijdens de plannings- en uitvoeringsfases nog verder te verbeteren.

Een voorbeeld van een BIM-project van PERI
PERI heeft al op tal van beurzen voorbeelden getoond van BIM-projecten. Zij maken in hun communicatie- en datamanagementsysteem gebruik van twee applicaties: "Autodesk BIM 360 Glue" en "Autodesk BIM 360 Field". Via interfaces heeft PERI zijn eigen systemen geïntegreerd in Autodesk BIM 360 Glue. Daardoor heeft iedereen die betrokken is bij het de planning en de uitvoering via gebruiksvriendelijke interfaces toegang tot precies dezelfde informatie. Ook tekeningen, documenten en modellen uit CENTRIO of uit hun 3D tekenprogramma, PERI CAD, kunnen via deze weg worden opgevraagd. Informatie over bijvoorbeeld materiaal dat aanwezig is op de werf, wordt verschaft door het klantenportaal myPERI.

Extra vereisten en oplossingen worden snel en rechtstreeks gecommuniceerd via Autodesk BIM 360 Glue, de coördinatiesoftware voor planning. Alle betrokkenen – van de projectafdeling tot de leveranciers – beschikken over dezelfde up-to-date informatie. Daardoor kunnen eventuele conflicten of mogelijke tekorten reeds in een vroeg stadium gedetecteerd en opgelost worden.

Autodesk BIM 360 Field is een coördinatiesoftware die ervoor zorgt dat alle day-to-day informatie in verband met planning beschikbaar is op de werf. Hiermee kunnen opdrachten, problemen, checklists, instructies, foto’s en rapporten tussen de werf en het kantoor uitgewisseld en toegelicht worden.Het biedt de mogelijkheid om documenten en taken, problemen, checklists, instructies, foto's en verslagen te versturen en vast te leggen voor de communicatie tussen de werf en het kantoor.

Dit betekent dat de werfleider routinecontroles kan uitvoeren aan de hand van checklists, via zijn tablet toegang heeft tot nuttige informatie en eventuele problemen die zich voordoen, kan doorsluizen naar zijn ploegbaas. Die ontvangt de boodschap rechtstreeks vanuit Autodesk BIM 360 Field en kan hierop ook onmiddellijk reageren. Hij kan er informatie opvragen, specifiek over dit project, die hij nodig heeft voor zijn taak of instructies zoeken voor de assemblage van het bekistingsmateriaal dat gebruikt wordt. Als een probleem opgelost is, kan hij dat rapporteren en eventueel commentaren en foto’s toevoegen. De werfleider wordt hiervan automatisch op de hoogte gebracht en kan het werk controleren.

Voorgemonteerde bekistingsunits zijn voorzien van een QR-code om leveringen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Daardoor kan het materiaal met dezelfde software geregistreerd en gecontroleerd worden zodra op het de werf afgeleverd is. Zo kunnen ook werkschema’s opgevraagd worden en kan de plaatsing van de bekistingsunits virtueel gecheckt worden aan de hand van het rendermodel.

Contactpersoon 
Jochen Köhler
+49 (0) 7309.950-4900
Send an e-mail