You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Logistieke service

Overzicht

De bouwperiode wordt normaal vooraf bepaald door de klant en is bijgevolg altijd zeer krap, want "tijd is geld". De leiding van het bouwproject staat daardoor onder grote druk en moet dus gesteund worden door een betrouwbare en deskundige partner.

PERI beschikt over de grootste voorraad huuruitrusting ter wereld – en daardoor kunnen wij onze klanten betrouwbaar, snel en flexibel bevoorraden. Via onze lokale servicecentra bieden wij het complete pakket van bekistings- en steigerservices aan.


Schoonmaak en reparatie

Vanwege de hoge eisen die aan bekistingsmaterialen worden gesteld, is het van groot belang regelmatig onderhoud te plegen om verzekerd te zijn van het beste eindresultaat. PERI voorziet in professionele schoonmaak en reparatie van uw bekistingen om zo hun levenduur te verhogen.

Kwaliteitscontrole
Gedefinieerd volgens de PERI richtlijnen

Professionele reparties
gecoordineerd en uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel, gebruik makend van state-of-the-art machines

Snelle verwerking
snelle verwerking en teruglevering dankzij PERI's netwerk van service centra


Huurmateriaal en opslagplaatsen

Het beste materiaal in de juiste hoeveelheid, op het juiste moment, op de juiste plaats

Door het huren van materiaal, worden niet alleen pieken in hoeveelheden ondervangen. Ook voor overige toepassingen is het huren van bekistingen de meest geschikte optie. PERI heeft meer dan 110 logistieke locaties wereldwijd. Door een georganiseerde uitwisseling van materialen, kunnen zeer grote materiële hoeveelheden ter beschikking gesteld worden voor uitzonderlijke bestellingen. PERI vermindert het risico op tekorten en/of overschotten van bekistingsmaterialen voor de klant en zorgt voor een constante kwaliteit van bekisting- en steigersystemen.

Optimale beschikbaarheid
Dankzij een groot huurpark met meer dan 110 opslaglocaties wereldwijd

Veilig transport
Dankzij geoptimalisserde verhijsbare standaard verpakkingen 

Ononderbroken bouwvoortgang
als gevolg van flexibele reactie tijden van onze verhuurparken