You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Opleidingen en regelmatige uitwisselingen tussen specialisten

Informatief. Praktijkgericht. Waardevol.

Technische innovatie kan niet zonder de knowhow van de gebruiker. Daarom maken wij onze klanten in het kader van de activiteiten van de PERI Academie vertrouwd met het optimale gebruik van onze systemen en van de nieuwste technologieën. Concreet betekent dit dat wij seminaries, workshops en cursussen over onze producten organiseren om onze specialistische kennis te delen en praktijkgerichte opleidingen te verstrekken. Op die manier helpen wij de gebruikers met een efficiënte toepassing van de oplossingen van PERI op de bouwplaats, zelfs wanneer zij onder tijdsdruk staan.

Het programma is aangepast aan de individuele taken van het gespecialiseerde personeel en de managers tijdens de voorbereiding van het werk, het beheer van de bouwplaatsen, de berekeningen en kostenberekeningen, en ook aan de taken van de ploegbazen, steigerbouwers en andere vaklieden. Specialisten van PERI en externe experts geven gedetailleerde uitleg over de huidige reglementen, de normen en de huidige problematiek van de sector.

Dit is onze bijdrage aan de uitwisseling van belangrijke kennis en ervaring met alle partijen die betrokken zijn bij de bekistings- en steigertechnologie. Het is ook een demonstratie van wat wij als reële meerwaarde voor onze klanten beschouwen.

Als u belangstelling hebt, contacteer dan uw sales engineer of mail naar info@peri.nl.