You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Privacy Policy van PERI BeNeLux B.V.

1. Naam en adres van de verantwoordelijke rechtspersoon

De verantwoordelijke rechtspersoon in de zin van de basisverordening gegevens-bescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere voorschriften inzake gegevensbescherming, is:

PERI SE
Schalung Gerüst Engineering
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
Deutschland
Tel.: +49 (0)7309.950-0
Fax: +49 (0)7309.951-0
info@peri.de
www.peri.de

2. Contactgegevens contactpersoon Privacy Policy

De verantwoordelijke zaakgerechtige persoon voor onze privacy policy kunt u bereiken op:

Dr. Sebastian Kraska
Marienplatz 3
80331 München
Tel. +49 89 1891 7360
datenschutz@peri.de

3. Algemene informatie inzake gegevensverwerking

3.1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
In principe verwerken wij persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit voor een goed functionerende website alsmede voor de inhoud en services noodzakelijk zijn. De verwerking van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt regelmatig plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt op die gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

3.2. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6 par. 1 sub. Van de algemene EU-verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract, waarbij de betrokkene persoon partij is, dient artikel 6, lid 1 sub. b AVG als juridische basis. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele acties uit te voeren.

Voor zover het vereist is voor de verwerking van persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient artikel 6, lid 1 sub. c AVG als juridische basis.

In het geval dat vitale belangen van de betrokken person of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereist, dient artikel 6 par. 1 sub. d AVG als juridische basis.

Is de verwerking noodzakelijk om het rechtmatige belang van ons bedrijf, een bedrijf dat is aangesloten bij onze onderneming in de zin van § 15 van de Duitse wet op de aandelenvennootschappen  (AktG), of een derde partij te waarborgen, en wegen de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder dan eerstgenoemde belangen, dan dient artikel 6 par. 1 sub. f AVG als juridische basis voor verwerking.

3.3. Gegevensverwijdering en opslagduur
De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag vervalt. Bovendien kan dergelijke opslag door de Europese of nationale wetgever worden voorzien in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften, waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. Blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten van een contract of de uitvoering van het contract.


4. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden

4.1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de aanroepende computer.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:                           

 1. Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
 2. Het besturingssysteem van de gebruiker
 3. De internetserviceprovider van de gebruiker
 4. Het IP-adres van de gebruiker
 5. Datum en tijdstip van de toegang
 6. Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bereikt
 7. Websites waartoe het gebruikerssysteem toegang heeft via onze website
 8. Domeinnaam van uw internetprovider

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6 par. 1 sub. f AVG.

4.2. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de uitlevering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Daarvoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de duur van de sessie worden bewaard.

Opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in deze context niet plaats. Voor deze doeleinden is ook onze legitieme interesse in gegevensverwerking volgens artikel 6 par. 1 sub. f AVG.

4.3. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de verzameling wegvalt. In het geval van de gegevensverzameling voor het verstrekken van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is voltooid.

In het geval van het opslaan van de gegevens in logbestanden, is dit na niet meer dan zeven dagen het geval. Een extra opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing van de bellende client niet langer mogelijk is.

4.4. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Er bestaat dus geen mogelijkheid tot bezwaar door de gebruiker.

5. Gebruik van cookies

a) Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen in de internetbrowser of de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt geopend.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de bellende browser wordt geïdentificeerd, zelfs na een pagina-wisseling.

De volgende gegevens worden opgeslagen en verzonden in de cookies:

1. Taalinstellingen
2. Ingevoerde zoektermen
3. Frequentie van paginaweergaven
4. Gebruik van website-functies
5. Status van het feedbackvenster van de website
6. Landkeuze voor het projectfilter
7. Laatste zoekopdracht via zoeken op de website
8. Status van de cookie-tip
9. Status van de lokale website

Bij toegang tot onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming voor de verwerking van de in dit kader gebruikte persoonsgegevens verkregen. In dit verband is er ook een verwijzing naar dit privacybeleid.

b) Juridische basis voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, sub. f AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is de toestemming van de gebruiker, artikel 6 par. 1 sub. a AVG.

c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vergemakkelijken. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een pagina-wisseling.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 1. Overdracht van taalinstellingen
 2. Onthouden van zoektermen
 3. Onthouden van bezochte pagina's
  De gebruikersgegevens die worden verzameld door middel van technisch noodzakelijke cookies, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken.

Voor deze doeleinden is ons rechtmatig belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6 par. 1 sub. f AVG.

d) Duur van opslag-, bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan onze zijde verzonden. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, is het misschien niet mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

6. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS). Het gebruik omvat de modus "Universal Analytics". Dit maakt het mogelijk om gegevens, sessies en interacties over meerdere apparaten toe te wijzen aan een pseudoniem gebruikers-ID, waardoor de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten worden geanalyseerd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Echter, in geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Voor deze doeleinden hebben we een legitiem belang bij het gebruik van Google Analytics. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6 par. 1 sub. a AVG. De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens, gebruikersherkenning (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID's worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Het wissen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, gebeurt automatisch één keer per maand. Ga naar https://www.google.com/analytics/terms/nl.html  onder https://policies.google.com/?hl=nl voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat cookies worden verzameld en aan de website gerelateerde informatie (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van dergelijke gegevens door Google, door de browser add-on te downloaden en te installeren. Opt-out cookies voorkomen toekomstige verzameling van uw gegevens wanneer u deze website bezoekt. Om te voorkomen dat Universal Analytics-tracking op verschillende apparaten plaatsvindt, moet u de opt-out doorvoeren op alle systemen die u gebruikt.

Houd er rekening mee dat IP-anonimisering voor deze website is geactiveerd, wat betekent dat de code van Google Analytics is vervangen door "anonymizeIp" om ervoor te zorgen dat de verzameling IP-adressen anoniem wordt gedaan (de zogenaamde IP-masking).

7. Nieuwsbrief

7.1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u zich inschrijven op een gratis nieuwsbrief. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de gegevens van de invoervelden naar ons verzonden:

* = Verplicht veld
Aanhef*
Voor- en achternaam *
E-mail *
Interesses *

Bovendien worden de volgende gegevens verzameld bij de aanmelding:

1. Datum en tijdstip van registratie
2. Aanmeldinformatie

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van dit registratieproces uw toestemming verkregen en wordt er verwezen naar dit privacybeleid.

In het kader van de verwerking van gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven, worden er geen gegevens aan derden verstrekt. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

7.2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens nadat de gebruiker zich heeft geregistreerd voor de nieuwsbrief, is de aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker, artikel 6 par. 1 sub. a  AVG.

7.3. Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief te bezorgen.

Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

7.4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel van het verzamelen. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

7.5. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

Het abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de betreffende gebruiker worden beëindigd. Voor dit doel is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief.

Hiermee is ook de intrekking van de toestemming voor de opslag van de persoonlijke gegevens, die tijdens het registratieproces zijn verzameld, mogelijk.

8. Contactformulier en e-mailcontact

8.1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier beschikbaar, dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. U hebt ook de mogelijkheid om u te registreren voor myPERI en toegang te krijgen tot inhoud en diensten die wij alleen aanbieden aan geregistreerde gebruikers. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de gegevens die in het invoerformulier zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

* = Verplicht veld
Onderwerp *
Aanhef *
Titel
Voornaam *
Achternaam *
E-Mail *
Firma
Straat *
Postcode *
Woonplaats *
Land *
Telefoon
PERI Klantennummer
Uw bericht *

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden de volgende gegevens ook opgeslagen:

 1. Datum en tijdstip van registratie
 2. Informatie over het formulier
  Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van het verzendingsproces  uw toestemming verkregen en wordt naar deze privacyverklaring verwezen.
   

Als alternatief is contact mogelijk via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden, opgeslagen.

In deze context is er geen openbaarmaking van de gegevens aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek en voor de doeleinden van myPERI.

8.2. Juridische basis voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens ligt in de toestemming van de gebruiker, artikel 6 par. 1 sub. a AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens, die tijdens de verzending van een e-mail meegezonden worden, is artikel 6, lid 1, sub. f AVG. Als het e-mailcontact tot doel heeft een contract te sluiten, dan is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6 par. 1 sub. b AVG.

8.3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonlijke gegevens van het invoerformulier dient uitsluitend om de contactgegevens te verwerken en om u de inhoud en diensten te leveren die zijn voorbehouden aan onze geregistreerde gebruikers. In het geval van contact via e-mail omvat dit ook het vereiste rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

8.4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd, zodra het doel voor het verzamelen hiervan bereikt is en daardoor niet meer nodig zijn. Voor de persoonlijke gegevens van het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd.Het gesprek wordt als beëindigd beschouwd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd. De extra persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

8.5. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet worden gecontinueerd.

Neem hiervoor contact met ons op via e-mail op: datenschutz@peri.de of op het postadres van onze functionaris voor gegevensbescherming: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 München, Duitsland.

Alle persoonlijke gegevens, die zijn opgeslagen tijdens het contact, worden in dit geval verwijderd.

9.  Gegevensoverdracht aan derden

Om de PERI website te realiseren, werken we samen met verschillende serviceproviders. Deze zijn verplicht om strikt instructie-gebonden gegevensverwerking uit te voeren, als orderverwerker in overeenstemming met artikel 26 AVG. Elke verdere openbaarmaking van uw gegevens aan derden vindt alleen plaats als u daarmee hebt ingestemd (artikel 6, lid 1, sub. a) AVG), voor zover dit binnen de reikwijdte van onze wettelijke verplichtingen (artikel 6, lid 1, sub. c) AVG) vereist is of voor zover noodzakelijk om onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een met ons gelieerde onderneming te waarborgen in de zin van artikel 15 van de Duitse wet op de aandelenvennootschappen (AktG) (artikel 6, lid 1, sub. f AVG).

Een lijst met onze groepsmaatschappijen is hier beschikbaar. Ons legitieme belang ligt in het groepsbrede beheer van klant- en prospectgegevens. Houd er rekening mee dat de bedrijven die bij ons zijn aangesloten zich mogelijk buiten de EU bevinden, dat wil zeggen in een land dat geen passend beschermingsniveau biedt volgens de EU-vereisten voor gegevensbescherming. We verplichten ons ertoe alle redelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens van gebruiker correct worden beschermd wanneer ze worden overgebracht naar een land waar deze niet op dergelijke wijze beschermd worden en dat deze bescherming overeenkomt met de criteria die zijn uiteengezet in deze privacy policy.

10. Gebruik van social plug-ins op het gebied van social media

10.1. Facebook

De PERI website maakt gebruik van social plug-ins ("plug-ins") van het social netwerk Facebook.com, dat wordt beheerd door Meta, Palo Alto, VS ("Meta"). De plug-ins zijn herkenbaar aan een Facebooklogo.

Als u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. Alleen als u op de opgegeven Facebookknop klikt, worden de plug-ins geactiveerd. Met deze activering maakt u verbinding met Facebook en bevestigt u uw toestemming voor het verzenden van gegevens naar Meta. Als u bent aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw lokale account toewijzen. Als u op de Facebookknop klikt, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks vanuit uw browser naar Meta verzonden en daar opgeslagen.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Meta, evenals uw rechten op dit punt en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Meta.

Als u niet wilt dat Meta via onze website gegevens over u verzamelt, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt.

10.3. Instagram

De PERI website maakt gebruik van social plug-ins ("plug-ins") van het social netwerk Instagram, eigendom van en beheerd door Meta, Palo Alto, VS. De plug-ins zijn herkenbaar aan een Instagramlogo.

Als u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. Alleen als u op de knop van Instagram klikt, worden de plug-ins geactiveerd. Met deze activering maakt u verbinding met Instagram en gaat u akkoord met de overdracht van gegevens naar Instagram. Als u bent aangemeld op Instagram, kan Instagram het bezoek aan uw lokale account toewijzen. Als u op de betreffende knop op Instagram klikt, wordt de bijbehorende informatie direct vanuit uw browser naar Meta verzonden en daar opgeslagen.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Meta en uw rechten op dit punt en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Meta.

10.4. Twitter

De PERI website maakt gebruik van social plug-ins ("plug-ins") van het social netwerk Twitter, dat wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ("Twitter"). De plug-ins zijn herkenbaar aan een Twitter-logo of door de toevoeging "Tweet".

Als u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. Alleen als u op de knop van Twitter klikt, worden de plug-ins geactiveerd. Met deze activering maakt u verbinding met Twitter en gaat u akkoord met de overdracht van gegevens naar Twitter. Als u bent aangemeld bij Twitter, kan Twitter het bezoek aan uw lokale account toewijzen. Als u op de betreffende knop van Twitter klikt, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks vanuit uw browser naar Twitter verzonden en daar opgeslagen.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter en uw rechten op dit punt en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Twitter.

10.5. XING

De PERI website maakt gebruik van social plug-ins ("plug-ins") van het social netwerk Xing, dat wordt beheerd door XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. De plug-ins zijn herkenbaar aan het Xing-logo.

Als u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. Alleen als u op de knop van Xing klikt, worden de plug-ins geactiveerd. Met deze activering maakt u verbinding met Xing en gaat u akkoord met de overdracht van gegevens naar Xing. Als u bent aangemeld bij Xing, kan Xing het bezoek aan uw lokale account toewijzen. Als u op de betreffende knop van Xing klikt, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks vanuit uw browser naar Xing verzonden en daar opgeslagen.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Xing en uw rechten op dit punt en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Xing.

10.6. YouTube

De PERI website maakt gebruik van het video-sharingplatform YouTube, dat wordt aangedreven door YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066  en  geëxploiteerd in de VS. YouTube is een platform dat het afspelen van audio- en videobestanden mogelijk maakt.

Wanneer u een pagina op onze website bezoekt, maakt de verbonden speler van YouTube verbinding met YouTube om technische overdracht van een video- of audiobestand te garanderen. Wanneer u verbinding maakt met YouTube, worden uw verbindingsgegevens naar YouTube verzonden met het doel een video- of audiobestand af te spelen.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Xing en uw rechten op dit punt en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van YouTube.

11. Rechten van de betrokken persoon

11.1. Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking en overdracht

Als de wettelijke vereisten bestaan, hebt u het recht om van ons informatie te verlangen over persoonsgegevens of gegevensverwerking met betrekking tot u (artikel 15 AVG), correctie, verwijdering en beperking van persoonsgegevens of gegevensverwerking (artikelen 16 tot 18 AVG) en overdracht van de op u betrekking hebbendep ersoonlijke gegevens (artikel 20 AVG).

11.2. Herroepingsrecht

Als bovendien de wettelijke vereisten van artikel 21 AVG bestaan, hebt u recht op bezwaar tegen gegevensverwerking, gebaseerd op een "rechtmatig belang" van de verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 6 par. 1 sub. f AVG.

U hebt het recht om uw verklaring inzake de gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

11.3. Geautomatiseerde beslissing op individuele basis inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen voor u kan hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. Dit geldt niet als het besluit

 • (1) is vereist voor het afsluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke,
 • (2) is toegestaan op basis van de wetgeving van de Unie of van de lidstaten, waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en deze wetgeving adequate maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, of
 • (3) met uw uitdrukkelijke toestemming gebeurt.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonlijke gegevens overeenkomstig artikel 9 par. 1 AVG, voor zover artikel 9, lid 2, sub. a of g niet geldt en passende maatregelen genomen zijn om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) bedoelde gevallen neemt de verantwoordelijke persoon passende maatregelen om de rechten en vrijheden en hun legitieme belangen te handhaven, waaronder tenminste het recht op tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn / haar eigen positie kenbaar te maken en gehoord over de betwisting van het besluit.

Om al deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het e-mailadres datenschutz@peri.de of aan het postadres van onze functionaris voor gegevensbescherming: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 München, Duitsland.

11.4. Recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Volgens artikel 77, lid 1 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is, in het bijzonder in strijd met de AVG. Het adres van de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk zijn, is:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Deutschland
Telefon: +49 981 53 1300
Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de