You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Configurator voor MULTIPROP ondersteuningstorens

Overzicht

De configurator voor MULTIPROP ondersteuningstorens helpt bij het bepalen van de parameters voor ondersteuningsstructuren. Met de op het web gebaseerde configurator kan men gemakkelijk, snel en nauwkeurig de optimale ondersteuningsconfiguratie of de toelaatbare staanderbelastingen identificeren of bepalen. De resultaten zijn gebaseerd op het testverslag S-N/040361 met de aanvullingen S-N/100134 en S-N/120134 van het Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA) en de prestatiegegevens van PERI.

naar de configurator voor MULTIPROP ondersteuningstorens


Omschrijving

Na de selectie van het berekeningstype configureert de gebruiker de gewenste ondersteuningsconfiguratie en krijgt hij zijn individuele resultaat. Dit omvat de weergave van het statische systeem, het configuratietype van de PERI MULTIPROP ondersteuningstoren, de toelaatbare verticale pootbelastingen Fv in kN, de overeenkomstige lengten voor het uitschuiven van de stempels, het aantal verschillende componenttypes en indien van toepassing het gebruik van de optimale ondersteuningsconfiguratie.

De als documentatie geleverde output in pdf-formaat kan rechtstreeks worden afgedrukt of door de app via e-mail worden verzonden. Het gegevensblad bevat ook een beschrijving van de constructie voor de klanten.

Met deze tool kan men de volledige configuratievarianten voor diverse artikelen selecteren, rekening houdend met de windeffecten op de ondersteuning. Deze app geeft oplossingen voor torenhoogten tussen 1,95 m en 14,90 m.


Normen

De typische berekening is gebaseerd op de Europese norm DIN EN 12812 'Ondersteuningsconstructies - Prestatie-eisen en algemeen ontwerp', met inbegrip van de nationale bijlage. Deze norm regelt onder meer de eisen voor voorstellen en de toepassing van ondersteuningsstructuren en omvat procedures voor hun ontwerp.

Basis van de berekeningsresultaten

De configurator voor MULTIPROP ondersteuningstorens is gebaseerd op het testverslag S-N/040361 van 26.10.2005 met de aanvullingen S-N/100134 en S-N/120134 van het Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA) en de prestatiegegevens van het ondersteuningssysteem PERI MULTIPROP ondersteuningstoren, zoals vermeld in de assemblage-instructies voor het ondersteuningssysteem PERI MULTIPROP ondersteuningstoren.

De toepassing van de resultaten van de configurator voor MULTIPROP ondersteuningstorens vereist kennis van de norm en zijn terminologie.

Aanvullende informatie

  • Testverslag van het LGA S-N/040361 met de aanvullingen S-N/100134 en S-N/120134
  • Assemblage-instructies voor het productsysteem PERI MULTIPROP ondersteuningstoren
  • Productnorm als basis voor de berekening van het systeem volgens DIN EN 12812:2008-12
  • PERI tabellen 2014

Contact en vragen

Vragen over het gebruik van de afzonderlijke PERI apps en/of webgebaseerde applicaties stuur je per e-mail naar het volgende adres: apps-tools.service@peri.de.