You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

WUR onderwijsgebouw, Wageningen

Project data

Locatie: Wageningen, Nederland

Bij de opzet van het derde onderwijsgebouw Wageningen University & Research (WUR) is de expertise van PERI in een vroeg stadium ingezet, ten aanzien van de betoneisen van dit project.

De universele PERI TRIO paneelbekisting wordt toegepast bij het realiseren van de fundering in de kelder en alle binnenwanden en liftkernen van de kelder, de begane grond en de eerste en tweede verdieping. Schoonwerk uitvoering, vijf meter hoge wanden, veilig werken en het bepalen van de minimale inzet van de materialen zijn onderdelen binnen dit project waarin PERI laat zien wat ze in huis heeft.

Vereisten

Schoonwerk uitvoering is een belangrijke factor in dit project, alsmede het leveren van veilige oplossingen.

Klant wil makkelijk monteerbare bekistingspanelen i.v.m. de grote verschillen in de maatvoering van de wanden met een bepaald afwerkingsniveau: alle bekistingsplaten zijn daarom later betimmerd met betonplex.

Met zowel het TRIO bekistingssysteem als de liftschachtvlonders voldoet het PERI materiaal aan de veiligheidseisen vanuit het Bouwbesluit.

Klantgegevens

Opdrachtgever: Wageningen University & Research

Architect: Liag architecten en bouwadviseurs – Den Haag

Aannemer bouwcombinatie: Build2Learn / ULC Wageningen

Voordelen voor de klant

Tijdwinst, bekendheid met het systeem en een goede basis voor schoonwerkwanden.

  • De PERI TRIO is een ongecompliceerd bekistingssysteem waarbij de nadruk ligt op verminderen van de bekistingshoeveelheid wat zorgt voor snellere werktijden.
  • PERI denkt mee met de klant, zowel bij de inzetbepaling als de engineering en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het oplossen van bepaalde uitdagingen.
  • Schoonwerk uitvoering van de in het werk gestorte wanden is een belangrijke factor bij dit project als ook de veiligheid op de werkvloer. Door het gewicht van de panelen is het verplicht een torenkraan te gebruiken wat tevens het personeel ontlast.
  • Dankzij de inzet van de PERI systeemkist heeft de klant een compleet systeem met stortsteigers, schoren e.d.
  • De klant is ontzorgd doordat PERI het teken- en rekenwerk op zich heeft genomen voor het bepalen van het in te zetten materiaal.
werkvoorbereider bij Build2Learn
Niek d'Haens
werkvoorbereider bij Build2Learn

“Voor dit project zochten we een meedenkende partij met meerdere mogelijkheden en flexibele oplossingen. Dit in verband met de wanden die in veel verschillende breedte-, dikte- en hoogtematen uitgevoerd moesten worden. Door eerdere positieve ervaringen hebben we voor PERI gekozen. Ook de betonbouwer was enthousiast over eerder werk met PERI. Schoonwerk uitvoering, het bepalen van de minimale inzet van materiaal en het veilig werken zijn doorslaggevend geweest bij de keuze voor het bekistingssysteem. Daarnaast zijn we tevreden met de korte lijntjes naar zowel tekenaar, projectleider en salesengineer.”

PERI oplossing

De stabiliteit van het project wordt uit een drietal kernen gehaald, deze begint in de fundering waarbij de PERI TRIO Bekisting is gebruikt voor de poeren. Daarna is het systeem toegepast bij de wanden in de kelder die de stabiliteitskernen vormen. Vervolgens bij de binnenwanden en liftkernen op begane grond, eerste en tweede verdieping.

  • Circa 200 m2 TRIO Funderingsbekisting.
  • Circa 350 m2 TRIO Paneelbekisting voor de kelder, binnenwanden en liftkernen.
  • BR Liftschachtvlonders : 4 stuks met daarbij 4 naloopvlonders.
  • PERI heeft meegedacht in de fasering om zo een optimale inzet van het bekistingsmateriaal te realiseren.

PERI systemen