You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Nieuwe verbindingsweg N434 door COMOL5

Project data

Locatie: Leiden, Nederland

Als onderdeel van de Rijnland Route wordt bij Leiden tussen de verkeersassen A4 en A44 een nieuwe verbindingsweg N434 met 2x2 rijstroken aangelegd. Deze nieuwe provinciale weg loopt over een afstand van 2,2 km op 30 meter diepte onder Voorschoten door een geboorde tunnel met twee kokers: een zuidelijke en een noordelijke. Over een lengte van 15 meter wordt voor de startschacht van de tunnel een zogenoemde betonbell gegoten met de PERI bekistingssystemen. Het gaat hier om een massief blok beton van 15 meter lengte, 30 meter breedte en met een hoogte van 14 meter. 

Vereisten

 • Bekistingsysteem waarmee, binnen de gestelde deadline, het storten van de betonbell in de startschacht kon gebeuren, zodat de boorwerkzaamheden aansluitend van start konden gaan.
 • Verrijdbaar bekistingssysteem, zodat er geen tijd verloren ging met de demontage van de bekisting.
 • Toleranties: de diameter van de bekisting mocht niet te klein zijn om ervoor te zorgen dat de boor met een diameter van 11,20 meter er doorheen kon.
 • Strikte timing en strakke planning.

Klantgegevens

COMOL5 Rijnlandroute v.o.f.
Postbus 384
2350 AJ Leiderdorp

COMOL5 is een internationale aannemerscombinatie van Mobilis B.V., Croonwolters&dros B.V., VINCI Construction Grands Projets S.A.A. en DIMCO B.V. (Deme Infra Marine Contractors).

Voordelen voor de klant

 • Kostenefficiënte oplossing doordat 99% van het materiaal gehuurd werd
 • Snelle montage door levering van voorgemonteerde schaaldelen en kopkisten op de bouwplaats
 • Snel betonstorten, ontkisten en demonteren van het materiaal
Guy Vercruyssen
Works Manager bij DIMCO B.V en hoofduitvoerder voor COMOL5

“Voor dit project waren er verschillende kandidaten in de running. We kozen uiteindelijk voor PERI o.a. omdat zij met een zeer goede en doordachte oplossing kwamen om dit complexe bekistingsproject zo snel en efficiënt mogelijk te realiseren, tegen een erg marktconforme prijs. Er werd voor dit project 2 x 1.200 m2 bekistingsmateriaal ingezet. Dat zijn heel wat vrachtwagens, maar dat volume was voor PERI géén probleem. De kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de systemen waren ook mee doorslaggevend voor onze keuze. PERI stelde zich ook erg flexibel op, dacht proactief met ons mee en speelde naadloos in op situaties waarbij extra materiaal nodig was. De zeer nauwe en constructieve samenwerking met PERI zorgde ervoor dat een rigoureuze planning voor dit project te allen tijde gerespecteerd werd. Het resultaat mag gezien worden. Op het einde van de boorwerken in 2020 moet ook in de aankomstschacht van de tunnel een brilwand gemaakt worden. Die zal weliswaar veel kleiner van omvang zijn dan die we nu gemaakt hebben, maar hiervoor zullen we PERI zeker weer uitnodigen.”

PERI oplossing

 • Voor het storten van het onderste deel van de betonbell werden VARIO schaaldelen van telkens 5 meter lengte voorgemonteerd in de montage-afdeling van PERI in Schijndel. Die werden vervolgens op de bouwplaats gekoppeld tot een bekistingseenheid van 15 meter. 
 • Voor het bovenste deel van de betonbell werd een verrijdbaar bekistingssysteem ingezet. Daarbij werden de eerder gebruikte schaaldelen omgekeerd en opnieuw gekoppeld om 15 meter te storten. Na het storten en uitharden werd het bekistingssysteem per 5 meter losgekoppeld, uit de schacht gereden en gedemonteerd.
 • Toegangsteigers PERI UP Flex voor een veilige toegang van het maaiveld naar de tunnelniveau, 19 meter lager. 
 • modulaire steiger PERI UP Flex met plateaus om de 2 meter voor de werkzaamheden aan de kopkist.
 • Vloerbekisting voor het storten van de tunnelinrit naar de startschacht.