You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Driefonteinenbrug, Drogenbos

Project data

Locatie: Drogenbos, België

De Tijdelijke Maatschap (TM) HYE-Franki Construct werkt momenteel hard aan de bouw van de Driefonteinenbrug in Drogenbos in opdracht van Vlaamse Waterweg. De nieuwe brug haalt vrachtverkeer weg van de Bergensesteenweg, biedt de bedrijvenzone een betere ontsluiting en versterkt de  verkeersveiligheid in de hele omgeving van het kanaal. De Driefonteinenbrug maakt de aanleg van nieuwe kades en de uitbouw van een regionaal overslagcentrum (ROC) mogelijk op de linkeroever van het kanaal. Zo komen er meer mogelijkheden om goederen te vervoeren over het water, zodat het watergebonden transport (via de binnenvaart) een stevige stimulans krijgt. De nieuwe brug houdt trouwens rekening met de scheepvaart: de vrije doorvaarhoogte bedraagt wel 7m20, zodat de brug niet geopend moet worden voor schepen die willen passeren. De nieuwe brug krijgt ook een goede functionele aansluiting op de nieuwe fietssnelweg F20 Kanaalroute Zuid. De brug laat zich opmerken door het bijzondere ontwerp en de pijlers in zichtbeton. Om het perfecte eindresultaat te bekomen deed de TM een beroep op de expertise en ervaring van PERI.

Vereisten

  • De klant kwam naar PERI met een specifieke vraag rond zichtwerk. Zo moesten bijvoorbeeld de pijlers volledig in zichtbeton uitgevoerd worden. Een specifieke opdracht die je niet met traditionele bekisting kan uitvoeren.
  • Omwille van het specifieke ontwerp diende een deel van de bovenzijde tevens esthetisch mee bekist en verankerd te worden.

Klantgegevens

TM HYE - Franki

Voordelen voor de klant

  • PERI maakte het mogelijk om een ingewikkelde vorm feilloos te kunnen bekisten. De vorm van de pijler maakte het tevens niet eenvoudig om te storten en te trillen. Op het vlak van uitvoering was dan ook de nodige voorzichtigheid geboden. Er werden verschillende proefopstellingen gemaakt om de juiste parameters te bekomen.
  • De klant vroeg een combinatie van standaardmateriaal en maatwerk en dat kan PERI leveren. Nodige engineeringcapaciteit was vereist en intern zorgde PERI voor verfijnd 3D-werk zodat de bekistingswerken voor de klant uitvoerbaar waren. Anderzijds kunnen we op basis van een 3D-model tevens problemen opmerken die in 2D niet zichtbaar zouden zijn.
Portretfoto van Koen Van Eycken, projectleider HYE
Koen Van Eycken
Projectleider HYE

“De verschillende systemen gebruiken we voor verschillende structuren. Voor de kaaimuur gebruiken we MAXIMO, terwijl we voor de wanden TRIO gebruiken. Het feit dat we de panelen onderling kunnen combineren, zorgt voor een vlotte doorstroom van de ene structuur naar de andere. Het aanleveren van voorgemonteerde panelen voor het bouwen van pijlers in zichtbeton zorgt bovendien voor veel snelheid op de werf. Een pijler van 6 m hoog kan worden gebouwd met slechts een tiental hijsbewegingen. Een goede voorbereiding, overleg tussen alle partners en het 3D-model waren hierbij cruciaal.”

PERI oplossing

  • Voor de pijlerbekisting op maat beschikte de klant over een 3D-model, dat als basis diende om het geheel verder uit te werken. Samen met de klant heeft PERI dan de engineering bekeken. PERI koos voor een combinatie van verschillende materialen, waaronder de VARIO wandbekisting, TRIO paneelbekisting en (voor de funderingen, niet-zichtwerk) DOMINO wandbekisting.
  • Het voordeel van VARIO wandbekisting is dat de plaats van de centerpennen grotendeels bepaald kan worden, enerzijds op de basis van de spelende betondrukken/krachten die de bekisting opneemt en anderzijds omwille van esthetische overwegingen.
  • Voor de schuine zijden werd een ondersteuning gemaakt die de krachten verdeelde. Dat was nodig omdat de krachten niet zomaar in punt op grond mochten afgedragen worden omwille van de aanwezigheid van een afvoertunnel en leidingwerk onder de grond. Hiervoor werd er met stalen liggers gewerkt.
  • Voor de bovenbekisting ontwikkelde PERI een systeem dat de betondruk langs onder kon opnemen.
  • Naast de bekisting van de opmerkelijke pijlers leverde PERI tevens de ondersteuning en bekisting voor de tussenbalken, funderingsbekisting en trappentorens.