You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI bij Maasdeltatunnel, onderdeel van de Blankenburgverbinding

Project data

Locatie: Rotterdam, Nederland

Als onderdeel van de A24 Blankenburgverbinding werkt consortium BAAK aan de Maasdeltatunnel, tot 2017 ook wel de Blankenburgtunnel genoemd. De tunnel is een project op zich en het technische hoogtepunt van de Blankenburgverbinding. Het gaat om een afzinktunnel, met een gesloten tunnelgedeelte van 945 meter. Deze tunnel bestaat uit twee verkeersbuizen met een middentunnelkanaal. Verder wordt er gewerkt aan de 2 toeritten van de tunnel van 500 en 175 meter lang.

Bijzonder en uitdagend is het feit dat beide elementen van de afzinktunnel in het scheepsdok van Damen Verolme worden gebouwd. BAAK koos voor een niet alledaagse bouwmethode die het technisch mogelijk maakte de tunnel in een beperkte ruimte te bouwen én die de hinder op deze drukke scheepsvaartroute tot een minimum heeft beperkt. Op het moment dat de zinkelementen gereed zijn worden de tunnelelementen over het water getransporteerd naar een tijdelijke ligplaats om uiteindelijke in 2023 te worden afgezonken tot 27 meter diepte.

De bouw van de afzinkelementen was opgedeeld in 2 bouwstromen. Element Noord heeft 8 moten en element Zuid heeft er 7. Van elke moot is eerst de vloer gestort, dan de tussenwanden tussen de rijkokers en tot slot de buitenwanden en het dak gestort. In 2 weken tijd werd zo één moot van het element compleet gemaakt.

Voor het middentunnelkanaal heeft PERI alle bekisting en ondersteuning geleverd, net als voor de ballastkokers (2 tunnelgangen aan de zijkant van de tunnel). Ook de volledige engineering en afstemming was in handen van PERI. Verder heeft PERI aanvullend de vloerbekisting verzorgd (TRIO) en heeft PERI werkplatformen voor het afspannen van het dek gerealiseerd. Ook bij ad hoc vraagstukken denkt PERI graag mee.

Middentunnelkanaal:

In een zeer korte tijd moesten de 15 tunnelelementen in het droogdok gerealiseerd worden. PERI heeft daarom een ontwerp gemaakt waarop de bekisting op een eenvoudige en snelle manier omgezet kon worden. Het veelzijdige VARIOKIT systeem werd toegepast voor het maken van wandportaalwagens en uitgerust met speciale stalen rijwielen die ook de horizontale krachten konden opnemen. De wandbekisting uitgevoerd in het MAXIMO paneelbekistingssysteem met eenzijdige MX18 ankertechniek werd middels takel- en loopwielen opgehangen aan de portaalwagen waardoor deze zowel in hoogte als zijwaarts verplaatst kan worden voor het be- en ontkisten. De gehele constructie, welke reed door een stalen UNP profiel, werd middels een lier verplaatst naar de volgende moot.

Door het gebruik van een portaalwagen in combinatie met de enkelzijdige ankertechniek van het MAXIMO paneelbekisting voldeed deze oplossing volledig aan de wensen van de klant. De panelen konden makkelijker op- en afgetopt worden bij variërende hoogtes, de 

portaalwagen zoals uitgevoerd zorgde voor snelle omzettijden en met de enkelzijdig te verankeren MAXIMO paneelsysteem was het voor de klant niet nodig om voor de centering in het tussenkanaal te komen. Met deze door PERI bedachte oplossingen en systemen werd het middentunnelkanaal op een uiterst efficiënte, in arbeid, tijd en geld, door het uitvoeringsteam gerealiseerd.

Ballastkoker:

Voor de zeer smalle ballastkoker van 2,70m breed en 5,00m was het een vereiste dat de buitenwand en dek gelijktijdig werden gestort en dat het verplaatsen naar een volgende moot binnen 4 uur kon worden gerealiseerd.

PERI heeft hiervoor wand-/dekbekisting ontwikkeld waarbij zowel de wand als het dek binnen een systeem kon worden ontkist.

Het systeem zelf was wederom VARIOKIT maar nu toegepast als transportwagen voor wand- en dek met eveneens speciale loopwielen. De dekkist werd tijdens de stortfase extra ondersteund door PERI MULTIPROPS.

Ook deze bekisting kon in zijn geheel getransporteerd worden naar de volgende stort, binnen de gestelde eis van 4 uur. De uitdaging bij de ballastkoker was verder dat het dak van de tunnel ten opzichte van de vloer schuin op liep met een hoogteverschil van zo’n 60 cm, en de zeer smalle ruimte voor het ontkisten van de wand.

PERI engineers zijn door hun creativiteit erin geslaagd een systeem te ontwikkelen met een minimum aan speciale onderdelen zodat ook deze uitdaging succesvol is verlopen voor de klant.

Vereisten

De doorlooptijd was een cruciale factor binnen dit project gezien de beperkt beschikbaarheid van het bouwdok. Leveringsbetrouwbaarheid, veiligheid van de systemen en technische deskundigheid waren de sleutelwoorden tot succes

Klantgegevens

In opdracht van Rijkswaterstaat ontwerpt, realiseert en onderhoudt consortium BAAK (een combinatie van Ballast Nedam en DEME) de Blankenburgverbinding (A24). De Maasdeltatunnel maakt hier onderdeel van uit. BAAK bedacht een niet alledaagse bouwmethode van de zinktunnel, zodat de hinder op de drukke scheepsvaartroute tot een minimum beperkt kon worden. De Bouwcombinatie realiseert de zinkelementen van de Maasdeltatunnel en heeft hierbij de expertise, materialen en diensten van PERI ingezet.

Voordelen voor de klant

Slimme oplossingen houden de vaart er in

- Veelzijdigheid van het VARIOKIT systeem
- Optimale samenwerking
- Specials: wielsysteem en schuifplaat
- Slimme engineering voor de uitdagingen binnen het project
- Prijstechnisch gunstige oplossingen bieden
- Luisteren naar wensen/eisen van de klant
- Flexibiliteit en snel schakelen, ook bij ad hoc vraagstukken

Ad IJzermans
Works Manager BAAK

“Bij de bouw van de Maasdeltatunnel koos BAAK voor een niet alledaagse bouwmethode. Hierbij werd de tunnel in een beperkte ruimte gebouwd waarmee hinder op deze drukke scheepsvaartroute tot een minimum werd beperkt. Vanwege de strakke planning was het voor ons een vereiste dat er een bekisting zou worden toegepast die de cyclus van twee weken zou kunnen halen. Dit moest uiteraard op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden. Vanwege de nauwe samenwerking op eerdere projecten met PERI, weten we dat zij dat konden bieden. Niet alleen leveren zij een bekisting die voldoet aan de veiligheidseisen, maar is deze ook zeer gebruiksvriendelijk in de toepassing. Dankzij slimme engineering heeft PERI een bekisting geleverd die zorgde dat de strakke planning gehaald kon worden. Met name de bekisting van het ballast kanaal was zeer complex, maar daar heeft PERI goed meegedacht in oplossingen. Samen zijn we dan ook tot dit mooie eindresultaat gekomen.”

PERI oplossing

Het veelzijdige VARIOKIT systeem zorgt voor vele toepassingsmogelijkheden binnen de civiele bouw. Een knap staaltje engineering én een optimale samenwerking tussen PERI en de klant heeft er voor gezorgd dat er voor élke uitdaging een oplossing is gevonden bij dit grootschalige en complexe project. En dat onder enorme tijdsdruk.