You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Westelijke Spoorzone, Ede

Project data

Locatie: Ede, Nederland

Het project bestaat uit de realisatie van de twee tunnels onder het spoor Arnhem - Utrecht. Om de verkeersveiligheid rondom het station te vergroten, worden twee tunnels gebouwd. Een op de Hakselseweg voor auto's en één voor fietsers en voetgangers op de Kerkweg in Ede. Bovendien worden twee fietspaden gerealiseerd op grondniveau, gesitueerd boven de tunnels. Bovendien worden maatregelen ter beperking van geluidsoverlast toegepast. Dit bestaat uit een geluidsbarrière en de montage van raildempers op het spoor.

Vereisten

De bouw van deze twee tunnels is onderdeel van het project Spoorzone Ede. In het project creëren de gemeente Ede, ProRail en NS samen een toekomstbestendig station en station, goede verbindingen met het openbaar vervoer en een betere doorstroming van het verkeer in de zone van de spoorwegen. Het project is ook mogelijk gemaakt door het ministerie van infrastructuur en milieu en de provincie Gelderland.

Klantgegevens

BAM Infra regio Civiel, Gouda

PERI oplossing

  • Dubbel gebogen wanden gemaakt uit VARIO GT24 elementen.
  • VARIOKIT stelconstructie om de wanden in de juiste helling te stellen