You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Verbreding Schipholbrug: unieke constructie boven het water

Project data

Locatie: Amstelveen, Nederland

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht verbreed door aannemerscombinatie VeenIX, waar onder andere het Spaanse bouwbedrijf FCC deel van uitmaakt. VeenIX is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de financiering van het project en verzorgt na de realisatie 14 jaar het beheer en onderhoud.

Het traject tussen Schiphol-Amsterdam-Almere is één van de drukste verbindingen van ons land en de afgelopen jaren liep de filedruk op. Dat is de aanleiding geweest om het traject A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht over een lengte van zo’n 11 kilometer naar vier rijstroken per rijrichting te verbreden. Ook wordt er een wisselbaan aangelegd. De werkzaamheden aan dit project -één van de grootste infrastructuurprojecten van Nederland- worden door Bouwcombinatie VeenIX uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. Gedurende de afgelopen tien jaar zijn er diverse deelprojecten van SAA (Schiphol-Amsterdam-Almere) afgerond. Volgens RWS beschikt het team van VeenIX over de benodigde expertise om wat het zelf beschrijft als een ‘complex bouwproject’ succesvol op te leveren. Zo moet een groot deel van de werkzaamheden worden uitgevoerd in een stedelijk gebied met beperkte ruimte en moet de belangrijke A9 tijdens de realisatie bovendien toegankelijk blijven voor verkeer.

Project A9 Badhoevendorp-Holendrecht is het laatste deelproject van SAA. Onderdeel van dit deelproject is de Schipholbrug. Voor de ondersteuning die nodig is om het brugdek van de Schipholbrug te verbreden, maakt FCC, als één van de partijen van aannemerscombinatie VeenIX, gebruik van de materialen en expertise van PERI. Vooral de veelzijdigheid en expertise van PERI en het feit dat alle gevraagde systemen zowel de ondersteuning als de bekisting, inclusief de benodigde projectspecifieke oplossingen aangeboden konden worden tegen een reële prijs, heeft bijgedragen aan de keuze voor PERI. Bovendien werkt VeenIX graag met één partij voor alle materialen en systemen.

De Schipholbrug is een complex kunstwerk, waarbij de bascule brug over de ringvaart en de vaste brug over de N232 loopt. Doordat de bestaande brug aan beide zijden verbreed moet worden, moest er een speciale oplossing bedacht worden voor de ondersteuning boven de N232 aan de onderzijde van de brug. De engineers van PERI hebben daar een technische oplossing voor bedacht bestaande uit het PERI-UP steigersysteem in combinatie met VST zware lastondersteuning.

Om het Noorddek vrij te spelen, zodat de bascule brug vervangen kan worden, is het nodig eerst een verbreding te maken aan de Zuidkant, zodat al het verkeer via 2x 3 rijbanen van en naar Schiphol over de Zuidkant kan rijden. PERI heeft hiervoor de hele ondersteuning ontworpen en geleverd en heeft daarbij nauw samengewerkt met VeenIX. Samen is nauwkeurig gekeken wat er nodig was en vervolgens hebben de engineers van PERI project specifieke oplossingen aangedragen en daar het materieel voor geleverd.

Omdat de uitbreiding van het viaduct ook over een in gebruik zijnde weg plaats vond (de N232), is er een speciale VST-constructie ontworpen, waardoor het nieuwe wegdek slechts anderhalve meter hoger dan de bestaande brug kon worden voorgebouwd om later te worden afgevijzeld. Hierbij is er gebruik gemaakt van de VST zware last ondersteuning, die de gehele ondersteuningsconstructie ondersteunt totdat het beton verhard en afgespannen is. VST is een systeem dat niet alleen zware lasten kan dragen tot 700kN per staander, maar die ook verstelbaar is in hoogte.

Boven de bouwweg die onder de bestaande brug doorloopt, is er een speciale VARIOKIT constructie ontworpen. Om die constructie te realiseren zonder daarbij het werkverkeer te hinderen, heeft PERI alles zoveel mogelijk voorgemonteerd.

Zowel het Noordelijk als het Zuidelijk deel van de beweegbare brug worden tijdens de bedienvrije periode (oktober 2023 – april 2025) vervangen, waarbij de oude stalen brug vervangen wordt door een nieuwe, bredere brug.

Uniek aan dit project is verder dat het toegepaste PERI UP systeem op een stalen constructie boven het water is geplaatst. Daarbij was de hele interactie tussen de ondersteuningsconstructie en de staalconstructie van groot belang. Verder zijn er met VARIOKIT werkplatformen op het water gemaakt aan de bestaande poeren, ten behoeve van het uitbreiden, verbreden en verzwaren van de poeren en kolommen.

Het multifunctionele en veelzijdige VARIOKIT systeem is onder andere toepasbaar bij lage ondersteuningshoogtes, vakwerkliggers en grotere overspanningen. Met VARIOKIT zijn tevens de werk-/inspectieplatformen gemaakt. Omdat veilig werken boven water een vereiste is, is VARIOKIT hier uitermate geschikt voor.

Ook is er gewerkt met het PERI UP steigersysteem in de vorm van werksteigers, vlechtsteigers, ondersteuningen, inspectiesteigers, verhijsbare steigers en trappentorens, waarbij het PERI UP systeem dus in al zijn veelzijdigheid is toegepast.

Vereisten

Voor de onderkant van het dek geldt een CUR-100 aanbeveling vanwege de esthetische kwaliteit van het beton op die plaatsen. Hier heeft PERI rekening mee gehouden voor wat betreft de bekisting aldaar. Ook bij de kolommen waren er speciale vereisten aan het uiterlijk, dus heeft PERI hier een ronde kolomkop bekisting in prefab geleverd.

Op het gebied van veiligheid denkt PERI altijd mee en voldoet op dat gebied aan alle vereisten. Zo neemt PERI standaard alle benodigdheden op het gebied van veiligheid op in het ontwerp, denk aan bordessen, leuningen etc. zodat alles veilig toegankelijk is en er veilig gewerkt kan worden. Hiervoor gebruikt PERI bijvoorbeeld het PROKIT systeem. Bij dit project was daar specifiek het werken boven het water, wat betekent dat er extra veiligheidseisen gesteld zijn zodat de mensen ook hier veilig hun werk kunnen doen.

Klantgegevens

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht verbreed door aannemerscombinatie VeenIX, waar onder andere het Spaanse bouwbedrijf FCC deel van uitmaakt. VeenIX is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de financiering van het project en verzorgt na de realisatie 14 jaar het beheer en onderhoud.

Voordelen voor de klant

PERI is een ware kennispartner en levert het totaalplaatje.

- PERI levert zowel bekisting als ondersteuning

- Eén aanspreekpunt tijdens uitvoeringsfase

- Engineering grote rol gespeeld bij projectspecifieke, technische oplossingen

- Perfecte interactie tussen PERI systemen en staalconstructie

- Werkt volgens veiligheidsvereisten en CUR-100 aanbeveling

- Voormontage bij PERI om hinder op locatie te minimaliseren

- Oplossingen voor zware last ondersteuning

- Dedicated projectmanager op het werk voor optimale coördinatie tussen partijen

- Flexibel, oplossingsgericht

Tewis van den Brink
werkvoorbereider bij VeenIX

“Wij hebben voor PERI gekozen omdat zij de ideale kennispartner zijn bij complexe projecten zoals dit. Niet alleen hebben zij de knowhow in huis om specifieke oplossingen te bedenken voor uitdagende vraagstukken, maar ook beschikken zij over het juiste materiaal tegen een gunstig budget. Zo hebben zij perfecte technische oplossingen bedacht bij specifieke uitdagingen op het project en hebben ze de hele interactie tussen de PERI systemen en de staalconstructie optimaal verzorgd. Verder is het ontzettend prettig dat er één aanspreekpunt is tijdens de uitvoeringsfase: de dedicated projectmanager coördineert alle zaken tussen VeenIX, PERI en andere partijen. Helemaal wanneer je weet dat er nóg meer kennis, constructeurs en een voltallige achterban beschikbaar is om slimme dingen te verzinnen en snel te leveren. Ook de flexibiliteit van PERI is een toegevoegde waarde omdat je niet alles van tevoren kunt voorzien en er soms geïmproviseerd moet worden. Dankzij de oplossingsgerichte aanpakkersmentaliteit bij PERI, weet je dat het alsnog goed komt. Snel schakelen daarbij is belangrijk, vooral bij een project waar de tijdsdruk enorm is, zoals dat hier het geval is. Het mag duidelijk zijn dat ik zeer content ben over de samenwerking met PERI. Als de samenwerking goed verloopt op een project, is dat één van de succesfactoren.”

PERI oplossing

Bij dit project is maar liefst 21.000 m3 PERI UP ondersteuning toegepast voor vlechtsteigers, trappentorens, werk- en inspectieplatformen.

PERI heeft 2200 m2 TRIO paneelsysteem ingezet voor de poeren, landhoofden, pijlers en bascule kelder en 4800 m2 Deksysteem VT20/GT24 voor de dekbekisting. Ook is er 1500 m1 SRU/RCS profielen gebruikt voor overkluizingen boven het water.

Ter plaatse van het verhoogde dek is een PERI UP oplossing bedacht voor de lage ondersteuningshoogte.

Op een ander deel over de weg is VARIOKIT toegepast, vanwege een nóg lagere ondersteuningshoogte.

Bij de verhoogde bouw is circa 120 m1 aan VST zware last ondersteuningssysteem toegepast, ontworpen tot een belasting van 400 kN/m1. Deze was nodig voor het ondersteunen van de stalen binten op het verhoogde dek ter plaatse van de N232. Het VST systeem kan een staanderbelasting aan tot 700 kN.

PERI realiseerde daarnaast een speciale oplossing in het dek met ons VARIOKIT systeem ter plaatse van de kolomkoppen. Dit werkte arbeidsbesparend door de grote flexibiliteit van het systeem en doordat ze voorgemonteerd aangeleverd zijn op de bouw.