You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Hoofdstation Groningen

Project data

Locatie: Groningen, Nederland

Station Groningen wordt klaar gemaakt voor de toekomst en daar zijn forse ingrepen voor nodig. Er worden meer sporen en perrons gerealiseerd en er wordt een ondergrondse voetgangerspassage, fietstunnel, fietsenstalling, busonderdoorgang en een nieuw busstation gebouwd. Met het realiseren van een betere OV-verbinding en een aantrekkelijker station, wordt er gewerkt aan een betere bereikbaarheid van Groningen én wordt het station het visitekaartje van de stad.

Hoofdstation Groningen is een prachtig, monumentaal station en om het écht Gronings te laten blijven, is daar in het ontwerp rekening mee gehouden. Naast de vereisten en verbetering voor de reizigers uiteraard. Dat vereiste een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever, architect Koen van Velsen, hoofdaannemer Strukton Civiel Projecten en diens onderaannemers, waaronder PERI.

Door hoofdaannemer Strukton is met name een grote meerwaarde geboden bij het architectonische ontwerp van het Reizigersplein. In het ontwerp zit veel zicht-betonwerk, dat met zandkleurig beton wordt gerealiseerd. Om dit hoogwaardige betonwerk te realiseren heeft PERI samen met architect Koen van Velsen een zorgvuldig uitgedacht bekistingsontwerp gemaakt. Daarbij waren waterdichtheid, het centerpen- en elementenpatroon cruciale aandachtspunten.

Naast esthetische factoren was het voor Strukton belangrijk dat er veilig en snel gebouwd kon worden. Omdat PERI zowel ondersteunings- als bekistingsmateriaal levert, konden zij hier goed op inspelen. Dat kwam goed van pas bij de realisatie van het Reizigersplein waar sprake is van een uitdagende bouwwijze, vanwege het balkenpatroon en diverse kolommen in en op de vloeren en dekken. PERI heeft samen met Strukton zorgvuldig nagedacht en een goede oplossing verzonnen voor het ondersteunings- en bekistingssysteem dat daar benodigd was.

Naast de werkzaamheden aan het Reizigersplein is PERI ook ingezet bij meerdere onderdelen in dit project, zoals het realiseren van de nieuwe busonderdoorgang, de fietstunnel en de kruisende reizigerstunnel.

Voor de montage van de PERI-materialen op de bouwlocatie is gewerkt met Stalen steigers van Dorland (SsvD) uit Groningen. Deze partij, die de benodigde ondersteuning opbouwt en afbreekt, is bekend met de materialen van PERI en kon ook volgens de planning van Strukton werken.

Bij een uitdagend project als dit is het door goed samen te werken mogelijk om een esthetische uitstraling te krijgen ondanks het gebruik van materialen zoals beton, waarbij het uiteraard ook op technisch vlak aan alle eisen voldoet.

Vereisten

Niet alleen moest het ontwerp van de architect goed aansluiten bij het monumentale karakter van het station, ook moest alles goed uitvoerbaar zijn. Voor Strukton was het belangrijk om veilig en snel te kunnen bouwen, voor de architect was het belangrijk om te voldoen aan de esthetische eisen van het ontwerp. Voor de opdrachtgever van het project was het van groot belang dat het station tijdens de rigoureuze verbouwing moest blijven functioneren.

Klantgegevens

Project Groningen Spoorzone (onderdeel van Spoorplan Noord-Nederland) is een samenwerkingsproject van de provincie Groningen, gemeente Groningen, NS, Spoorwegbeheerder ProRail en het Rijk. Hieronder vallen diverse aanpassingen aan sporen en stations, waaronder hoofdstation Groningen. Bij de herontwikkeling van station Groningen, naar ontwerp van Koen van Velsen Architecten, is Strukton Civiel Projecten de hoofdaannemer. Zij schakelden een enorme hoeveelheid materialen van PERI in op dit project, deels voorgemonteerd om de doorloopsnelheid op het project te kunnen garanderen. Ook heeft PERI een deel van de engineering gedaan: dankzij een goede constructeur en tekenaar én een zorgvuldige voorbereiding, zijn dit soort complexe vraagstukken prima door PERI in te vullen.

Voordelen voor de klant

Doordat PERI de garantie kon afgeven voor het verhuren van enorme hoeveelheden ondersteunings- en bekistingsmateriaal voor de gewenste periode, kon Strukton het betonwerk realiseren.

- Meest complete aanbieder van ondersteunings- en bekistingsmateriaal
- Één aanspreekpunt
- Financieel interessant
- Pro actieve houding tijdens offertetraject
- Slimme engineering voor de uitdagingen binnen het project
- Ervaring met en oplossingen voor specifiek zichtbeton
- Flexibiliteit en snel schakelen, ook bij ad hoc vraagstukken
- Optimale samenwerking tussen architect, hoofdaannemer en PERI

Robbert-Jan van de Kieft (werkvoorbereider) en Brend Kelder (projectcoördinator) bij Strukton Civiel Projecten.
Brend Kelder & Robbert-Jan van de Kieft
projectcoördinator & werkvoorbereider

“Door de (pro)actieve houding tijdens het offertetraject, het feit dat ze de meest complete aanbieder van de combinatie ondersteunings- en bekistingssystemen zijn én omdat ze financieel de meest interessante aanbieding konden afgeven, hebben wij gekozen voor PERI.

Het had voor ons een grote toegevoegde waarde dat PERI het hele systeem behartigde, omdat er veel samenhang zit tussen beide onderdelen. Dan is het prettig dat één partij het ontwerp en de levering verzorgt van zowel de ondersteunings- als de bekistingsmaterialen. Zowel de esthetische eisen vanuit de architect, als de bouw zelf zorgden voor veel uitdagingen. Zo kregen we te maken met een aantal perronliggers van 85 m1 lang waar ook nog rekening gehouden moest worden met allerlei voorspankanalen. Voor het toepassen van de bekisting is dat best lastig geweest. Ook het ontwerp van de ondersteuning was erg complex, vanwege al die balken die onder de vloer uitsteken, soms 50 cm, soms een meter. Met de juiste kennis, expertise en materialen is dat gelukkig allemaal op te vangen. Bij zo’n complex project is het fijn om terug te kunnen vallen op de nodige kennis en ervaring die PERI met zich meebrengt. Een goede voorbereiding, een nauwkeurige engineering en meedenken in oplossingen zijn daarbij cruciaal, ook om de strakke planning te kunnen handhaven. Er is veel onderlinge afstemming geweest om te zorgen precies op tijd en in de juiste volgorde (eventueel voorgemonteerd) werd afgeleverd. En waar nodig is het fijn te merken dat PERI in staat is om afwijkende oplossingen te bieden voor ad hoc uitdagingen. Dat zegt iets over de expertise, oplossingsgerichtheid en flexibiliteit van PERI.

Op basis van het ontwerp van de architect zijn eshetische eisen aan PERI voorgelegd die vervolgens oplossingen en mogelijkheden heeft uitgewerkt. Door alles goed uit te tekenen en van tevoren aan te geven waar de plaatnaad en het centerpenpatroon bij de bekisting zou komen, kon er aan de wensen van de architect worden voldaan, met het gewenste eindresultaat tot gevolg. Alleen door een goede samenwerking kan krachtig invulling gegeven worden aan de behoeften bij zo’n omvangrijke en complexe stationsproject als dit.”

PERI oplossing

Voor dit project zijn enorme hoeveelheden PERI systemen ingezet, waaronder alleen al zo’n 11.000 m3 ondersteuningsmateriaal en zo’n 4.500 m2 bekistingsmateriaal voor de eerste twee fases. Ook is het PERI UP systeem ingezet ten behoeve van ondersteuningssteigers en trappentorens. Verder is er ook nog traditioneel getimmerde bekisting toegepast.

Strukton heeft bij dit project gebruik gemaakt van het PERI online klantenportaal MyPERI voor het controleren van leverbonnen a.d.h.v. ontvangen facturen. Verder staan hier ook de laatste tekeningen in en wordt het gebruikt voor materiaaloverzichten.