You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Beatrixsluis, Nieuwegein

Project data

Locatie: Nieuwegein, Nederland

De Prinses Beatrixsluis is de grootste binnenvaartsluis van Nederland en ligt in het Lekkanaal bij Nieuwegein. Jaarlijks passeren hier 50.000 schepen en het is daarmee de belangrijkste rechtstreekse vaarwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. De Prinses Beatrixsluis bestaat vandaag al uit twee sluizen of zgn. ‘kolken’. Een derde sluis is nu in aanbouw en zou in 2019 klaar moeten zijn. Voor het storten van de sluiswanden werd resoluut voor de flexibele, betrouwbare en budgetvriendelijke oplossingen van PERI gekozen. De nieuwe sluis wordt 270 meter lang en 25 meter breed. Dankzij de grotere, bredere en diepere kolk zullen in de toekomst grotere binnenvaartschepen kunnen passeren en de doorvaart zal ook aanzienlijk sneller kunnen. Ook een deel van het Lekkanaal wordt verbreed voor extra ligplaatsen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gunde het project aan het Consortium Sas van Vreeswijk.

Vereisten

 • Om tijd te winnen wilde de klant het buiten- en binnenhoofd van de sluis gelijktijdig storten. Hiervoor was een grote hoeveelheid bekistingsmateriaal nodig. Een sluis bestaat uit 3 onderdelen. In dit geval uit het zgn. ‘Buitenhoofd’ dat in verbinding staat met de rivier, de Lek en bij uitbreiding dus ook met de zee. De waterstand varieert hier onder invloed van eb en vloed. Het zgn. ‘Binnenhoofd’ staat in verbinding met het kanaal. Hier is de waterstand altijd gelijk. Tussen buitenhoofd en binnenhoofd bevindt zich de ‘Kolk’.
   
 • De klant wilde zo min mogelijk centerpennen  omwille van arbeidsinzet (kosten) en planning.
   
 • Een hoge afwerkingskwaliteit van de wanden in zwarte (!) beton was voor de landschapsarchitect een absolute must. Daarom werd geopteerd voor schoonwerkwanden met een hoge B1-betonkwaliteit. 
   
 • De verschillende gefaseerde bouwstromen moesten binnen de vooropgestelde planning passen. Kunnen beschikken over het juiste bekistingsmateriaal (in enorme hoeveelheden!) op het juiste moment was dan ook cruciaal.
   
 • En ook de prijs/kwaliteit speelde een belangrijke rol.

Klantgegevens

Consortium Sas van Vreeswijk VOF

(bestaande uit BESIX Group – RebelValley – TDP – Heijmans – Jan De Nul)

Trondheim 22

2993 LE Barendrecht
Nederland

Voordelen voor de klant

 • Door te kiezen voor het VARIO GT 24 bekistingssysteem in combinatie met de zwaarlastschoren van het VARIOKIT systeem van PERI moesten er veel minder ankeringen voorzien worden in de bekisting, wat de bouwsnelheid en arbeidsinzet aanzienlijk ten goede kwam.
 • Ca. 4.500 m2 bekistingselementen en werkplatformen werden in de montagehal in Schijndel op maat gemaakt en voorgemonteerd. Gevolg: Op de bouwplaats is er minder arbeid vereist om de elementen samen te stellen.
 • Door het maatwerk kunnen projectspecifieke elementen gemaakt worden. Zo werden bekistingselementen van 6 meter en meer gemaakt.
 • Voor schoonwerkwanden wordt altijd gewerkt met nieuwe bekistingsplaten, waardoor de beste kwaliteit gegarandeerd is.
 • Het VARIO GT 24 bekistingssysteem van PERI biedt meer vrijheid in de positionering van de centerpen. Zeker in wanden waar veel wapening gebruikt wordt, betekent dit een absolute meerwaarde.
Olivier Sauer
Werkvoorbereider Consortium Sas van Vreeswijk

“De vorm van de constructies die gestort moesten worden en de positie van de centerpennen vormden een grote uitdaging in dit project, evenals de planning en te verwachten arbeidsinzet. Elke fase in de samenwerking met PERI is goed verlopen, beginnend met een duidelijke en serieuze aanpak in de offertefase. In de ontwerpfase kwam PERI met goede voorstellen en heeft PERI goed kunnen anticiperen op onverwachte situaties die het project met zich meebracht. Door zulke onverwachte situaties was op zeer korte termijn ontwerpcapaciteit en levering van materiaal nodig, waar PERI ons goed in heeft bijgestaan. De producten die afgeleverd werden op de bouwplaats waren van erg goede kwaliteit. De wekelijkse contacten met PERI verliepen goed en hebben bijgedragen aan een goede samenwerking en het begrijpen van de complexe vraagstukken. En last but not least: de flexibiliteit in het opschalen van de materialen – bijna een verdubbeling dan wat aanvankelijk voorzien was – hebben we in overleg met elkaar kunnen realiseren. Een enorm pluspunt in de samenwerking met PERI.”

PERI oplossing

 • De bijna 14 meter hoge wanden van de beide sluishoofden konden in het gevraagde zichtbeton opgetrokken met het VARIO GT 24 wandbekistingssysteem van PERI. Dit gebeurde in drie stortfases.
   
 • Met de zwaarlastschoren van het VARIOKIT engineeringssysteem kon het aantal centerpennen in de bekisting met 35% gereduceerd worden en daardoor het aantal centerpengaten in de wanden tot een absoluut minimum beperkt worden.