You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Roggebot - Kampen

Project data

Locatie: Kampen, Nederland

Bij het project N307 Roggebot-Kampen worden door Combinatie Roggebot (bestaande uit Mobilis, Van Gelder en Van den Herik) diverse onderdelen uitgevoerd: zo wordt er een nieuwe, deels beweegbare brug gebouwd van 300m lang met een grotere doorvaarhoogte dan de huidige brug. De vroegere Roggebotsluis wordt gesloopt, net als de brug die er lag. Ook wordt er een viaduct gebouwd over de N307 ten behoeve van het lokale verkeer. Verder worden er aanpassingen gedaan aan de waterkeringen (dijken), zodat die goed aansluiten op de nieuwe situatie. Tevens wordt de infrastructuur van de N307 aangepast: er komen gescheiden wegen voor langzaam en snel verkeer. En er worden diverse kunstwerken aangelegd, waaronder een duikerbrug en diverse faunapassages. Tot slot wordt er gekeken naar de algemene inrichting van het terrein en de (her)inrichting van het landschap.

 

Combinatie Roggebot koos voor de producten en diensten van PERI bij dit project, omdat die niet alleen aan alle eisen voldoen, maar ook omdat een groot deel van de totaalopdracht bestond uit betonwerk waaraan hoge esthetische eisen werden gesteld. PERI heeft namelijk veel ervaring op het gebied van CUR-100 kwaliteitseisen van schoonbeton.

 

Maakbaarheid en uitvoerbaarheid

Ook de jarenlange ervaring van PERI op het gebied van maakbaarheid en uitvoerbaarheid in relatie tot de vormgeving is belangrijk geweest bij de keuze voor deze samenwerking. PERI verliest daarbij aspecten als betondruk en esthetische kwaliteitseisen niet uit het oog. Zo zorgden de unieke vormgeving van de pijlers, met afgeschuinde hoeken waar de prefab balken op komen te liggen, voor een uitdaging, wat dankzij het veelzijdige VARIO-systeem en de optimalisatie van de centerpennen daarbij, prima gerealiseerd kon worden. Een andere uitdaging was dat de constructies van zowel de pijlers als de middenbalk tegelijkertijd gestort moest worden. De engineering die daaraan vooraf is gegaan en de samenwerking en afstemming met betrekking tot de vulkisten waren een wezenlijk onderdeel in de uitvoeringsfase. Bij alle fundaties, poeren en landhoofden is het TRIO en MAXIMO paneelbekistingssysteem toegepast.

 

Bascule kelder en brugdek

De bascule kelder is door PERI volledig voorzien van het PERI UP steigersysteem. Zowel voor het vlechtwerk als voor de toegangstrappen en de ondersteuning van het dek. Bijzonder uitvoeringstechnisch aspect hierbij is dat het brugdek (het stalen beweegbare deel) reeds geplaatst was, wat een gecompliceerde factor voor het engineeren van het dek van de bascule kelder en de tussenliggende dekken was. Maar ook daar weet PERI raad mee. Vanwege de complexiteit van het project is ervoor gekozen een dedicated projectmanager van PERI mee te laten lopen. Dankzij een goedlopende samenwerking tussen het bouwteam en de projectmanager van PERI is ook dit project naar wens van de klant verlopen. Bij de bascule kelder moest het betonwerk in het waterwereldgedeelte ruw zijn. Dat was een vereiste vanuit de architect. De OSB-platen op de TRIO bekisting zorgden ervoor dat de gewenste ruwheid die de architect voor ogen had gecreëerd kon worden.

 

VCB-systeem

Bij dit project is het VCB systeem toegepast: een console, standaard gemaakt met het VARIOKIT systeem, maar waarbij de bijzonderheid zit in de speciale anker met oplegschoen waardoor het VCB systeem van bovenaf veilig is te demonteren. Hiervoor zijn er speciale RCS profielen toegepast waarmee de kopbekistingen op de kopzijde centerpenloos opgevangen konden worden. Voor het eenvoudig verwijderen van de binnenconstructie-bekisting van het middengedeelte van de pijlers na het storten, bedacht PERI een speciale voorziening.

 

Het VCB-systeem is een bijzonder systeem dat PERI beslist vaker zal gaan toepassen. Met name voor brugrandrenovaties en het aanbrengen van prefab dekrandbekistingen is het ideaal. Het systeem is ook prima toepasbaar bij de prefab industrie wanneer er randbalken gemaakt moeten worden en PERI kan hier zeker in de samenwerking met prefab leveranciers iets in betekenen.

 

De vlonders worden voorgemonteerd op de bouw aangeleverd. Dit scheelt arbeid en tijd op de bouwplaats zelf. Doordat de elementen vervolgens op de bouwplaats zelf afgemonteerd worden, scheelt dat weer in het transport. Belangrijke factoren in de huidige tijd waarin de schaarste van goed personeel en het verminderen van stikstofuitstoot nog altijd grote uitdagingen zijn.

Vereisten

Naast de standaard veiligheidseisen bij dit project waren het vooral de CUR-100 kwaliteitseisen die opvielen. Ook verzocht de klant zoveel mogelijk alles plug-and-play aan te leveren, om arbeid op locatie te verminderen en de doorlooptijd te optimaliseren.

Klantgegevens

In opdracht van provincie Flevoland en provincie Overijssel voert Combinatie Roggebot (bestaande uit Mobilis, Van Gelder en Van den Herik) het project N307 Roggebot-Kampen. Het doel van het project is het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de N307, het verbeteren van de waterveiligheid in de regio IJsseldelta en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied.

Voordelen voor de klant

Slim engineeren voor de uitdagingen binnen dit project

- Uitstekende samenwerking voor optimaal eindresultaat

- Ruime ervaring op het gebied van CUR-100 kwaliteitseisen voor zichtbeton

- VCB systeem opgebouwd uit VARIOKIT voor veilige demontage van bovenaf

- Voorgemonteerde elementen aangeleverd voor minder arbeid op de bouwplaats zelf

- Speciale RCS profielen voor het centerpenloos opvangen van kopbekisting

- Eerst kijken hoe je veilig kunt ontkisten en van daaruit gedacht hoe er veilig en efficient bekist kon worden

André de Vries
Hoofduitvoerder Civiel bij Combinatie Roggebot

“Binnen dit project zijn wij verantwoordelijk voor alle civieltechnische zaken zoals het betonwerk en de beweegbare brug inclusief installaties. Wij werken vaker met PERI. Onze mannen zijn bekend met het systeem, weten wat ze eraan hebben en wat er in te verkrijgen is. Maar ook gezien het budget en de oplossingen die PERI weet te brengen binnen de complexe uitdagingen van dit project, gaf de doorslag voor de keuze voor PERI. Met name bij de vormgevingtechnische uitdagingen van de pijlers, is het fijn om samen op te trekken in de engineering. Op basis van onze gegevens zijn de engineers van PERI gaan berekenen en calculeren en met een perfecte oplossing gekomen. Omdat de pijlers in één keer gestort moesten worden, hebben we samen met PERI en vlechtbedrijf Holtman naar een methode gezocht om de kist deels al op te zetten zodat de vormgeving duidelijk was. Met dien verstande dat de -best complexe- wapeningsconstructie veilig moest kunnen worden aangebracht. Hierbij kijkt met name PERI naar een veilige manier van ontkisten en wordt er van daaruit teruggedacht naar hoe er veilig en efficiënt bekist kan worden. Ook heeft PERI veel ervaring op het gebied van CUR-100 kwaliteitseisen die vanuit de opdrachtgever gesteld waren aan het betonwerk. Bij de bascule kelder moest er juist weer ruw betonwerk komen in het watergedeelte, als esthetische wens van de architect. Door OSB-platen toe te passen op de TRIO bekisting werd het gewenste effect bereikt. Wij vinden het belangrijk en prettig dat we tweewekelijks overleg hebben over de voortgang waarbij we onze behoeftes en die van de opdrachtgever en architect af kunnen stemmen. Ook was het van toegevoegde waarde dat PERI een dedicated projectmanager op locatie liet meelopen, waardoor alles vlot en soepel verliep.”

PERI oplossing

Naast de standaard veiligheidseisen bij dit project waren het vooral de CUR-100 kwaliteitseisen die opvielen. Ook verzocht de klant zoveel mogelijk alles plug-and-play aan te leveren, om arbeid op locatie te verminderen en de doorlooptijd te optimaliseren.