You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Nieuwbouwwoning met zichtbeton gevel, Gent

Project data

Locatie: Gent, België

In Apostelhuizen in Gent leidt totaalaannemer Elbeko een bijzonder nieuwbouwproject. De particuliere woning wordt gekenmerkt door een gevel in zichtbeton en heeft een kegelvormige dakkoepel als eyecatcher. Voor de ruwbouw van dit spraakmakende project deed Elbeko een beroep op de expertise en materialen van PERI. Niet alleen voor de gevel in ter plaatse gestort en te zandstralen zichtbeton, maar ook voor het achterliggende terras en het zwembad zorgde PERI voor de juiste bekisting en ondersteuning, inclusief maatwerk.

Vereisten

 • De klant zocht het perfecte systeem voor de bekisting van een gevel in zichtbeton.
 • Een mooi glad uitzicht van het zichtbeton was cruciaal. De bekisting moest dan ook feilloos uitgevoerd worden.
 • Door de aanwezigheid van een aantal scherpe hoeken aan de gevel en een dakkoepel werd ook het nodige maatwerk vereist.
 • Naast het bekisten van de gevel kwam ook de vraag voor de bekisting van het terras en het zwembad in de tuin.

Klantgegevens

Elbeko

Voordelen voor de klant

 • De afmetingen van MAXIMO en TRIO panelen lenen zich perfect voor een ontwerp waarbij rekening gehouden moet worden met uitlijning op bijvoorbeeld ramen en vloeren. Het bekistingontwerp werd dan ook zo opgemaakt dat de paneel- en plaatvoegen in het beton beantwoordden aan het ontwerp van de architect. Er werd onder meer gekeken naar enerzijds het patroon van de wartelgaten en anderzijds naar een minimum aan zichtbare wartelgaten door zo veel als mogelijk ramen en deuren te voorzien.
 • Dankzij de jarenlange ervaring en expertise van PERI kon er zonder problemen voldaan worden aan vraag naar bekistingmaatwerk voor de dakkoepel en bepaalde delen van de gevel.
Bert Schauwvlieghe - Gedelegeerd Bestuurder Elbeko
Bert Schauwvlieghe
Gedelegeerd bestuurder Elbeko

“We hebben reeds vele jaren ervaring met de verschillende PERI producten. Steeds opnieuw, bij ieder project krijgen we bevestiging dat het de juiste keuze is. De combinatie van de verschillende producten levert bovendien een duidelijke meerwaarde op zowel in logistiek als in efficiëntie van uitvoering. Ik denk dan onder meer aan de combinatie van de verschillende schoring en bekistingsystemen met de PERI UP gevel/wapeningstelling. Op deze werf hebben we ook gewerkt met de 3D-box voor een grote kegelvormige koepel. De montage is snel en efficiënt verlopen met een zeer bevredigend eindresultaat. Het gegeven dat Peri kan instaan voor de invulling van alle bekistings-, stellings- en schoringsoplossingen is een grote meerwaarde. De producten versterken elkaar of vullen elkaar aan. Doordat alles vooraf in overleg geconcipieerd wordt, wordt in alle plannen rekening gehouden met de verschillende componenten en bouwfases. Daardoor wordt dubbel werk vermeden, materiaal uitgespaard en rendement gewonnen. De studiedienst van PERI en de beschikbaarheid van de projectcoördinator zijn een grote meerwaarde. Het project is gelegen in het centrum van Gent en het bouwperceel is nagenoeg volgebouwd. Daardoor was een gefaseerde levering, just in time, noodzakelijk. De duidelijke plannen, uitgewerkte materiaallijsten en flexibiliteit van het PERI team hebben bijgedragen aan het rendement op de werf. De doorgedreven studie heeft ons als klant ontzorgd.”

PERI oplossing

 • Voor de bekisting van de gevel in zichtbeton werd geopteerd voor een zorgvuldig samengestelde combinatie van het TRIO en MAXIMO bekistingssysteem. Om de afdruk van de paneelvoegen in het beton te vermijden werd bijkomend gebruik gemaakt van een voorzetplaat. MAXIMO wordt gekenmerkt door zijn MX ankertechnologie, waarbij de ankers slechts langs één zijde bediend worden. TRIO is het universele bekistingsysteem voor alle toepassingen waarbij de nadruk ligt op het verminderen van de bekistingtijden met conventionele DW ankertechnologie.
 • De gevel werd per niveau gestort om vervolgens alle dragende structuren - balken en vloerplaten – te verankeren. Het uiteindelijke uitzicht in beton was voor de bouwheer zeer belangrijk. Er werd dan ook besloten om de gevel gedurende de volledige betonwerkzaamheden in de bekisting te laten staan om op die manier een gelijkmatig uitzicht te verkrijgen en mogelijke kleurverschillen te vermijden.
 • Ook voor het zwembad in de tuin, dat na bekisting werd gepolijst, werden MAXIMO Wandbekisting en TRIO Paneelbekisting ingezet.
 • In het terras zaten ronde elementen waardoor er ook deels gekozen werd voor de voorgemonteerde en makkelijk aanpasbare panelen van de RUNDFLEX Ronde Wandbekisting.
 • Voor de scherpe hoeken aan de gevel en de bijzonder dakkoepel zorgde PERI voor een bekisting op maat.
 • PERI UP Flex werd gedurende de hele ruwbouwwerken gebruikt als gevelsteiger. De steiger kon blijven staan toen de gevel ontkist werd. Om vervolgens de zandstraalwerken te kunnen uitvoeren werd de console van steiger naar een groter type gewijzigd om zo terug dichter tegen gevel te kunnen werken. De veiligheid bleef gegarandeerd met slechts een minimum aan inspanningen.