You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

3D Bekistingen

3D bekistings elementen: hoogwaardige bekisting in voor iedere betonvorm
Complexe vormen, architectonische betonoppervlaktes - Met economisch rendabele bekistingselementen.
Op de bouwplaats kunnen de voorgemonteerde elementen op dezelfde manier gekoppeld worden als bij systeembekisting.
Tijdens de engineeringsfase wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard huurcomponenten, zoals GT 24 dragers en SRU gordingen
De 3D bekisting wordt op VARIO basis elementen bevestigd. De individuele componenten kunnen later voor andere doeleinden gebruikt worden na demontage.
Deze betonnen torens met verschillende dwarsdoorsneden en uiteenlopende boogstralen werd gerealiseerd met aangepaste VARIO GT 24 elementen.
De zuidzijde van dit gebouw loopt door in een boogstraal; tegelijkertijd helt de wand op de begane grond 35° aan de binnenzijde.

Overzicht

Steeds vaker eisen klanten geprefabriceerde en vervoerbare bekistingelementen. Voor de bouw van complexe, dubbel gebogen wanden van gewapend beton heeft PERI op maat gemaakte 3D bekistingen. Op basis van een 3D-gebouw model met zogenaamde vrije oppervlakken assembleert PERI nagenoeg iedere denkbare vorm. De basis hiervan vormt veelal onze VARIO GT24 dragerbekisting met daarop een contramal ten behoeve van de uiteindelijke betonvorm.

Bij verschillende logistieke centra's heeft PERI haar service voorzien van moderne montagehallen. Het goed-opgeleide en hoog gekwalilificeerd personeel werkt met optimaalontworpen machines en gereedschap welke zorgt voor een kostenbesparende oplossingen zelfs bij de meest aparte architectonische verzoeken/eisen.

Op maat gemaakt
Op basis van een 3D model, nauwkeuring gefabriceert in onze montagehallen.

Kosteneffectieve realisatie
Uiterst zuinig met een groot aantal standaard systeemcomponenten uit het productportfolio van PERI

Snelle assemblage
Ggemakkelijk en eenvoudig samenvoegen van geprefabriceerde bekistingselementen op de bouwplaats – vergelijkbaar met een regulier bekistingssysteem


Technische details

Voor vrijwel alle vormen van het gebouw die alleen kunnen worden gerealiseerd met een projectspecifieke bekisting

  • ​Hoge productiekwaliteit dankzij de optimale omstandigheden tijdens prefabricage van de elementen
  • Ontworpen voor een specifiek toelaatbare betondruk, overeenkomstig de projecteisen
  • Bekistingsplaat aan de achterzijde geschroefd voor architectonisch beton  
  • Rekening houdend met de projectspecififieke randvoorwaarden voor de eindmontage
  • kosteneffectieve realisatie met een maximaal aantal verhuurbare systeemcomponenten